Välkommen på Taklagsfest!

Vi är glada att kunna välkomna dig på en trevlig taklagsfest för The Point!

Vi har alla jobbat hårt för att komma dit vi är idag. Genom ett gott samarbete och mycket engagemang har vi nu nått en milstolpe i projektet. Välkommen på hockey, mat och ett tillfälle att umgås med varandra. 

Datum: 14.e mars Plats: Malmö Arena, Tid: 17.00 vid logeéntren.

Klicka på länken nedan för att fylla i din anmälan senast 5 mars! 

________________________________________________

Welcome to "Taklagsfest" for the Point! We are proud to say that we have reached a milestone in the project and we want to celebrate this with you! We are happy to welcome you to a night with good foods and hockey. 

Date: 14:th march Pace: Malmö Arena, Time: 17.00 at the VIP entrence.

Klick the link below to sign up! No later than march 5:th. 

Sign up/Anmälan

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.