Annehem

Annehem Bygg & Projekt har lång erfarenhet av att utveckla spännande kontorshus där vårt fokus är att bygga de bästa husen med skräddarsydda lösningar för att passa både stora och små bolag.

DETTA DRIVER OSS

Vi är ett drivet bolag där vi som arbetar vet att framgång inte kommer av sig själv och vi siktar på att kontinuerligt utveckla vår framgångsrika affärsmodell. Sedan bolaget grundades 2005 har vår utveckling gått framåt i rasande takt. Affärsidén grundar sig på en kombination av nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling och projektutveckling. Vår styrka är att vi arbetar brett inom branschen, ingen satsning är för stor eller för liten för oss!

KRAFT OCH KOMPETENS

Utvecklingsarbete innebär en lång process från förvärv av ett område eller en fastighet, projektering, försäljning/uthyrning av ytor och produktion fram till inflyttning och försäljning. För att driva hela denna förädlingsprocess finns den samlade erfarenheten och kompetensen hos oss på Annehem.

STYRKOR

Framför allt är det nyfikenhet, kreativitet och framåtanda. Vi ser potential i alla projekt, alltid med inställningen att ingenting är omöjligt! Vi arbetar alltid nära våra samarbetspartners och hyresgäster. Detta är grunden för varje lyckat projekt. Vårt entreprenörskap handlar framför allt om drivkraft, att tro på sin affärsidé och sitt projekt, att arbeta hårdare och längre än andra aktörer, att inte ta en invändning för ett nej, att aldrig ge upp.

HÅLLBARHET

Klimatförändringar är den stora miljöfrågan i världen idag. All mänsklig verksamhet påverkar klimatet och bygg- och fastighetsbranschen svarar för en stor del av energi och materialanvändningen i vårt samhälle. Därför har Annehem ett ansvar, men även stora förutsättningar, att infria det allt mer resursmedvetna samhällets förväntningar.

Miljöarbetet drivs utifrån insikten att en byggnad påverkar miljön under hela sin livscykel, från byggnation via förvaltning och ombyggnad till rivning. Det är viktigt för oss att skapa de bästa förutsättningarna genom att, där det är möjligt, använda miljövänliga byggmaterial och minska transporter och långa resor genom att anlita lokala aktörer, samt att hitta miljö- och energieffektiva lösningar för exempelvis uppvärmning av våra fastigheter.

VI STRÄVAR MOT HÅLLBARHET GENOM ATT:

  • Miljöarbetet konkretiseras med tydliga mål som innebär att utfallet kontinuerligt kan mätas och förbättras.
  • Beakta möjligheter och risker i verksamheten utifrån ett miljöperspektiv.
  • Aktivt arbeta för att minska vår klimatpåverkan.
  • Aktivt verka för en god inomhusmiljö.
  • Aktivt samverka med våra hyresgäster, leverantörer och övriga samarbetspartners för att minimera miljöbelastningen.
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.