PEAB avyttrar fastigheter till Storebrand

Peabs dotterföretag Annehem har avyttrat fastigheten Värdshuset 3 på stadsdelen Hyllie i Malmö till SPP Fastigheter som ingår i den norska finans- och försäkringskoncernen Storebrand. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på 4.300 kvm och är strategiskt belägen intill Citytunnelns station på Hyllie. Den innehåller såväl kontorslokaler som affärslokaler.

Annehem har även tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra en fastighet belägen en kilometer från Märsta centrum norr om Stockholm till SPP Fastigheter. Fastigheten består av fyra hyreshus med en uthyrningsbar yta på 7.000 kvm. Bostadshusen är under produktion och beräknas vara färdigställda vid halvårsskiftet 2014. Den sammanlagda köpeskillingen för de två fastigheterna uppgår till 417 Mkr.

- Fastigheten i Hyllie har ett mycket attraktivt läge. Produktionen av nästa etapp pågår med ett hotell som ska ha 300 rum, stora konferensmöjligheter och med Choice som operatör. Nu fokuserar vi på arbetet med att ytterligare utveckla området och planerar för det högsta huset, som är etapp 4, säger Annehems VD Pia Andersson.

- Vi är mycket nöjda med att ha förvärvat fastigheten i Hyllie och vi ser fram emot att slutföra affären i Märsta. Båda projekten är i linje med vår strategi att etablera oss på ett miljöriktigt sätt i områden med en god utvecklingspotential, säger Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter.

För ytterligare info, kontakta:
Pia Andersson, VD Annehem 0705 906164
Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter 070 9605464
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.