The Gate

The Gate blir, precis som namnet anger, porten till i stort sett det mesta. Det blir ett av Sveriges närmaste kontorshus till Danmark, Kastrup och resten av Europa.

Det är nära till motorvägens påfart, nära till landet, nära till butiker, restauranger och all annan service som kan behövas. Här, precis bredvid IKEAs Hubhult, skapar vi ett dynamiskt och kreativt kontorshus där entreprenörskapet står i centrum, en port till både idéer och allt annat. The gate to everything.

The Gate

Kontakt